Termeni şi condiţii

INTRODUCERE

Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web nettfront.ro (în continuare „ Site-ul”/ „Site-ul web”) şi plasarea de comenzi de produse prin intermediul acestuia. Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web si de a plasa comenzi prin intermediul acestuia. Prin accesarea și utilizarea acestui Site web și/sau plasarea unei comenzi prin intermediul acestuia, recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor.

CINE SUNTEM NOI

S.C. Nett Front S.R.L. este o companie românească producătoare de fronturi de mobilier cu standarde calitative înalte, în sute de decoruri și finisaje, care vin în întâmpinarea nevoilor pieței. În contextul oferirii serviciilor noastre prelucrăm o serie de date cu caracter personal, ale angajaților noștri pe de o parte, ale colaboratorilor noștri și ale clienților pe de cealaltă parte. Politica de mai jos este menită să ofere lămuririle necesare și să informeze persoanele vizate cu care interacționăm asupra prelucrărilor de date efectuate de noi.

PROPRIETATE INTELECTUALĂ

S.C. Nett Front S.R.L. este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului nettfront.ro inclusiv, fără a se limita la, articole, text, fotografii, ilustrații, muzică, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al S.C. Nett Front S.R.L. . Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să vândă, să distribuie sau să creeze lucrări/opere/derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.

UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB

Prin utilizarea acestui Site web vă obligaţi:

  • Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, avem dreptul să anulăm comanda şi să informăm în mod corespunzător autorităţile competente
  • Să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră.

Prin plasarea unei comenzi prin intermediul Site-ului web, declaraţi că aveţi peste 18 ani şi că aveţi capacitatea legală de a încheia contracte ferme.

MODALITATEA DE CUMPĂRARE

S.C. Nett Front S.R.L. comercializează produsele sale prin intermediul partenerilor săi care asigură o acoperire la nivel național.

Designerii, producătorii de mobilier sau beneficiarul final al mobilierului vor lansa comenzile de fronturi către acești parteneri care vor asigura livrarea produselor solicitate, ținând cont de termenele de execuție stabilite pentru fiecare categorie de produs.

Informaţii despre partenerii Nett Front se pot solicita prin e-mail (comenzi@nettfront.ro) sau se regăsesc pe pagina noastră web (nettfront.ro). Recomandarea S.C. Nett Front S.R.L. este ca înainte să luați o decizie privind finisajul comandat, să consultați paletarele de produse înfoliate sau vopsite disponibile la partenerii noștri.

Deoarece culorile din acest catalog sunt doar cu titlu informativ, există posibilitatea unor diferențe între nuanțele printate din catalog și realitate. Clientul își va asuma nerespectarea recomandărilor referitoare la selecția produselor vopsite în ceea ce privește nuanțele alese.

PREȚUL PRODUSELOR

Informaţii privind preţurile produselor se obţin doar de la partenerii Nett Front sau pe pagina web nettfront.ro .

S.C. Nett Front S.R.L. îşi rezervă dreptul de a modifica preţurile practicate cu notificarea prealabilă a partenerilor săi în timp util.

Prețurile fronturilor înfoliate, vopsite, Nett Top 7 sunt calculate la metru pătrat, iar cele ale elementelor complementare și prețul Nett Decoraft 7 se calculează la bucată.

Pentru produsele atipice comandate se vor stabili preţuri speciale în funcţie de complexitatea reperelor executate.

TIMPUL DE EXECUȚIE

Produsele se realizează pe bază de comandă, toate cotele, finisajele fiind personalizate.

Termenele de execuţie asumate de S.C. Nett Front S.R.L. sunt următoarele:

  • la fronturile înfoliate – minim 5 zile lucrătoare;
  • la fronturile vopsite - 3 săptămâni;
  • la Nett Top 7 și Nett Decoraft 7 - 4 săptămâni.

Menționăm că la aceste termene de execuţie se adaugă maxim 5 zile lucrătoare pentru livrare în funcţie de momentul lansării comenzilor la partenerii Nett Front și achitarea produselor comandate.

La finalizarea comenzilor clientul va fi anunțat în scris sau telefonic.

LIVRARE

Compania noastră asigură o acoperire la nivel național prin intermediul partenerilor noștri, iar fronturile comandate de dvs. vor putea fi ridicate din locația partenerului la care s-a lansat comanda.

Costurile sunt suportate de companie în situația în care comanda minimă este de 50mp patrați pentru un singur tip de produs.

DETALII TEHNICE

Clientul este obligat să respecte detaliile tehnice dezvoltate în secțiunea Tehnic (Restricții tehnice, direcția fibrelor, cerințe atipice, ansamblare-montare, depozitarea fronturilor).

S.C. Nett Front S.R.L. nu va răspunde și nu va oferi garanție pentru nici una din aspectele de nerespectare a cerințelor menționate.

GARANȚIE

Toate produsele realizate de Nett Front (fronturi înfoliate sau vopsite, Nett Top 7, Nett Decoraft 7 etc.) beneficiază de un termen de garanţie de 2 ani, care acoperă eventualele defecte apărute în timpul fabricației.

Termenul de garanţie acordat se calculează începând cu data facturării fronturilor de către producător.

Dacă în perioada de garanție se constată defecte de fabricație la produsele care au fost folosite adecvat (indicații de montaj, exploatare, întreținere respectate), acestea vor fi înlocuite.

Dacă produsul nu poate fi înlocuit se va returna cumpărătorului contravaloarea produselor cu deficiențe.

Garanţia nu se aplică în cazul în care se constată, că:

  • produsul a fost transportat sau depozitat incorect, folosit neadecvat sau a fost curăţat folosind metode sau produse de curățare greşite;
  • defectele reclamate se datorează uzurii fizice, tăieturilor, zgârieturilor sau loviturilor cauzate de manipularea / folosirea produselor;
  • produsele finite au fost amplasate în aer liber, au fost expuse șocurilor termice sau au fost ținute într-un mediu cu umiditate excesivă.

RECLAMAȚII

Reclamațiile pentru defecte de producție se primesc în scris la adresa de contact _comenzi@nettfront.ro respectiv în Senior Soft, pe durata beneficierii de garanție, iar produsele vizate trebuie retrimise la Nett Front pentru constatarea defectului.

Produsul defect se schimbă în cel mai scurt timp posibil de la data înregistrării reclamației care trebuie să fie cuprinsă în interiorul termenului de garanție.

În cazul în care se constată că defectele produsului au fost cauzate de lovituri în timpul transportului sau de manipularea/montarea neconformă de către client, acestea nu se vor considera defecte de producție și vor fi înlocuite contra cost.

MODIFICAREA / RETRAGEREA COMENZII

Comenzile ferme, trimise de către cumpărători, se pot lansa în producție imediat după primirea lor.

În cazul în care se dorește anularea unei comenzi ferme sau se solicită modificarea de dimensiuni / culoarea reperelor dintr-o comandă fermă care s-a lansat deja în producție, comanda nu mai poate fi retrasă / modificată de către Nett Front, iar eventualele pagube rezultate cad în sarcina clientului.

Modificările solicitate la astfel de comenzi vor trebui introduse într-o nouă comandă fermă pentru a fi realizate conform noilor date primite de la cumpărători.

RĂSPUNDERE

S.C. Nett Front S.R.L. nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către S.C. Nett Front S.R.L. a oricărei din obligațiile sale conform serviciului oferit.

EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEȘTI TERMENI

S.C. Nett Front S.R.L. își rezervă dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar.

Clientul are responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA

Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană.

Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul S.C. Nett Front S.R.L. are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.

Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate politica-de-confidentialitate și Politica de cookies politica-de-cookies.

De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@nettfront.ro