GENERAL INFORMATION

MODALITĂŢI DE LANSARE A COMENZILOR

Lansarea comenzilor se acceptă numai în scris prin aplicaţia IBS de comenzi online, fax sau e-mail.

Comanda prin fax sau e-mail va cuprinde obligatoriu:

– Datele de identificare al clientului:
  • Numele societăţii
  • Adresa şi nr. de telefon, fax
  • Persoana de contact, telefon
  • Adresa de facturare şi livrare

– Datele comezii
  • Tip frezare
  • Culoare / nuanţă (după denumirea din mostrarul  de culori)
  • Dimensiunea fronturilor (înălţime x lăţime) exprimate în mm.
  • Orientarea fibrei este stabilită de dimensiunea din prima coloană a comenzii (înălţimea)
  • Cantitatea comandată
  • Se va specifica la observaţii solicitarea de a se executa uşă decupata.

– Se va specifica opţiunea Dvs. Pentru modalitatea de livrare (transport propriu, curierat, etc.)

– Parametrii comenzii se vor verifica înainte de trimitere, după lansarea comenzii în producţie nefiind posibile modificări.
Pentru o prelucrare uşoară a comenzilor, vă rugăm utilizaţi aplicaţia IBS pentru comenzi online sau formularul de comandă, în cazul în care nu-l aveţi solicitaţi-l în format electronic.


TERMEN DE EXECUŢIE

Maxim 15 zile lucrătoare, din momentul incasării facturii proforme, excepţie făcând fronturile antichizate, fronturile vopsite si cele din lemn masiv unde termenul este de 30 de zile lucrătoare.
La finalizarea comenzilor clientul va fi anunţat în scris sau telefonic.
 

RECLAMAŢIA

Reclamţiile legate de calitate se primesc în scris în termen de 3 zile de la recepţia mărfii, numai în cazul defectelor de producţie, iar produsele defecte vor fi retrimise la producător pentru constatarea defectului. Produsul defect se schimbă în cel mai
scurt timp posibil. Defectele constatate ca fiind cauzate în urma unor lovituri în
timpul transportului sau manipulării de către client nu se consideră defecte de producţie şi se vor înlocui contra cost.


INDICAŢII DE UTILIZARE

Fronturile de mobilier din MDF înfoliate 3D sunt produse destinate producţiei de mobilier, executate din materii prime de ceea mai înaltă calitate importate din Germania, realizate exact dupa dimensiunea clientului, rezultând astfel produsul finit. Orice secţionare a produsului finit va distruge izolarea perfectă a uşii şi din cauza absorbţiei umezelii din aer aceasta riscă să se deterioreze. Produsele secţionate, tăiate nu beneficiază de garanţie.
            Pe tot parcursul pregătirii şi montării fronturilor acestea vor fi manipulate cu mare grijă pentru a evita lovirea sau zgârierea suprafeţelor.
            Se va evita zgârierea suprafeţelor cu obiecte ascuţite sau dure.
            Este interzisă montarea fronturilor aproape de surse de căldură (ex. cuptor), fără protejarea canturilor acestora cu placă de dirijare a căldurii, altfel folia PVC se poate dezlipi.
            Este recomandat folosirea cuptoarelor încorporate, care emană căldura în direcţie frontală şi nu lateral.
            De asemenea este recomandat evitarea expunerii fronturilor la şocuri termice .
            Curăţarea fronturilor se va face numai cu cârpă moale umedă, utilizând exclusiv produse de curăţire care nu zgârie suprafaţa acestora şi nu au conţinut de alcool sau acid.
            Fronturile cu folie lucioasă sunt acoperite cu un strat de folie protectoare, care se va îndepărta numai după montarea acestora şi finalizarea montajului mobilei la client.
- Este interzisă scrierea pe suprafaţa foliei cu cariocă / marker având conţinut de alcool, chiar şi înainte de îndepărtarea foliei protectoare, deoarece există riscul de a pătrunde prin folia protectoare şi a lăsa pătată suprafaţa frontului.
- După îndepărtarea foliei protectoare este interzisă ştergerea suprafeţelor timp de 15 zile, perioadă în care suprafaţa foliei în contact cu aerul va deveni rezistentă.
După 15 zile suprafaţa foliei lucioase poate fi ştearsă cu cârpă moale umedă, utilizând exclusiv produse de curăţire care nu zgârie suprafaţa acestora şi nu au conţinut de alcool sau acid.

Sugestii de folosire a uşilor din MDF înfoliate:
Dupa cum ştim folia de PVC purtător de diverse decoruri si culori este aplicat pe suportul de baza MDF, prin plastifiere la o temperatura de peste 100ºC.
Aceste uşi la acţiunea unei surse de căldură  mai mare de 60ºC au tendinţă să se exfolieze, dar asta nu înseamnă că calitatea acestora este slabă, dimpotrivă corespunde standardelor. Modul de a proiecta o astfel de mobilă necesită  o mai mare atenţie. Pentru a evita aceste neplăceri vă propunem căteva sugestii de folosinţă:
  1. Designerul să ofere (propună) clientului un cuptor care emană căldură in faţă şi nu lateral pe canturile uşilor MDF.
  2. În cazul în care clientul alege un cuptor mai ieftin şi căldura se propagă pe canturile uşilor, să se monteze o şină de protecţie de deviere a căldurii

  1. Pentru protejarea uşilor la corpurile superioare se recomandă folosirea hotelor de 900 mm lăţime şi plitele vitroceramice sau pe inducţie.
  2. În cazul în care se alege o hota de 600 mm se recomandă una telescopică, încăt şi în poziţia de închis să fie protejat cantul uşilor.
  3. În cazul hotelor încastrate în corpul superior se recomandă folosirea deasupra plitei a uşilor din profil de aluminiu şi nu a celor înfoliate MDF.
  4. În situaţia în care clientul nu vrea să renunţe la folosirea uşilor MDF înfoliate deasupra plitei se proiectează parte inferioara a corpului cu 20 mm mai adâncă să acopere grosimea uşii, sau toată carcasa se poate dubla la 36 mm şi uşile sa fie încastrate.

RESTRICŢII TEHNICE

– Înălţime maximă 2500 mm, lăţime 1200 mm, dar fronturile a căror înălţime depăsesc 2000 mm ,lăţimea va fi de max. 900 mm.
– Dimensiunea minimă pentru prelucrare 270 mm x 60 mm.
– Uşile decupate nu au falţ pentru geam.
– Lezenele ornamentale pot fi comandate numai la dimensiunile indicate în tabel.
– La solicitarea orientării fibrei pe orizontală, înălţimea maximă este de 1200 mm.
– Pentru lăţime peste 1200 mm fibra va fi orizontală.
– La modelele A34/R3, A35/R3 si A134/R3, frezarea de măner se va executa pe lătime!
– Formele speciale pot fi executate pe baza unui desen tehnic, cu precizarea tuturor cotelor, iar termenul de execuţie şi preţul se stabilesc după analiza complexităţii lor.

Informatii de mediu comunicate publicului
NETT FRONT SRL detine autorizatie de mediu nr 264/16.11.2011 revizuita in anul 2015 , in anul 2017-valabila pana in anul 2021 pentru activitatea : fabricarea de mobila

 

Proiect finanțat din fonduri nerambursabile
Extinderea capacității de producție mobilier, în cadrul firmei NETT FRONT SRL”
 
 
Proiectul  “Extinderea capacității de producție mobilier, în cadrul firmei NETT FRONT SRL”, cod MySMIS 112539, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020  este implementat de către NETT FRONT SRL și are o valoare totală de 9.375.700,63 lei, din care 4.515.240,07 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Centru.
Proiectul este prevăzut a se derula în perioada 02.02.2018 - 28.02.2019
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investiții inițiale în cadrul firmei NETT FRONT SRL prin extinderea capacitații unității existente prin creșterea volumului de producție a ușilor de mobilier din mdf. Obiectivele proiectului sunt în strânsa legătura cu obiectivul specific aferent „Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: ”Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici si
mijlocii”, prioritatea de investiții 2.2 ”Sprijinirea creării si extinderii capacitații avansate de producție și dezvoltarea serviciilor”, și anume îmbunătățirea competitivității economice prin creșterea productivității muncii în IMM-uri în sectoarele competitive identificate în Strategia Națională pentru Competitivitate.
 Date de contact beneficiar:
Loc. Vidrasău, nr. 1/F, jud. Mureș, cod poștal 547612, tel. 0748 114 920, fax. 0265 311 729


www.regio-adrcentru.ro

 www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.


NEWS
12.09.2016 - Nett Front at BIFE-SIM
Dear future and actual partners,   We invite...
DETAILS
24.08.2016 - ALB TITAN foil temporarily out of stock
Dear Customers, Please note that starting with...
DETAILS
GALLERY
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
Galerie
NEWSLETTER
I have agree Privacy policy
Cod de validare
 
Pinterest Youtube Facebook
Proiect finantat din fonduri nerambursabile
"Extinderea capacitatii de productie mobilier, in cadrul firmei NETT FRONT SRL"
Proiectul "Extinderea capacitatii de productie mobilier, in cadrul firmei NETT FRONT SRL", cod MySMIS 112539, finantat prin Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat de catre NETT FRONT SRL si are o valoare totala de 9.375.700,63 lei, din care 4.515.240,07 lei reprezinta finantare nerambursabila. Programul Operational Regional 2014-2020 este implementat la nivel national de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice in calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de catre ADR Centru, organism intermediar al programului ce monitorizeaza implementarea acestui proiect in Regiunea Centru.
Proiectul este prevazut a se derula in perioada 02.02.2018 - 28.02.2019
Obiectivul general al proiectului este realizarea unei investitii initiale in cadrul firmei NETT FRONT SRL prin extinderea capacitatii unitatii existente prin cresterea volumului de productie a usilor de mobilier din mdf. Obiectivele proiectului sunt in stransa legatura cu obiectivul specific aferent "Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 2: "Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii", prioritatea de investitii 2.2 "Sprijinirea crearii si extinderii capacitatii avansate de productie si dezvoltarea serviciilor", si anume imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate.
Date de contact beneficiar:
Loc. Vidrasau, nr. 1/F, jud. Mures, cod postal 547612, tel. 0748 114 920, fax. 0265 311 729
www.regio-adrcentru.ro
www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Investim in viitorul tau! Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014-2020
Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
webdesign by sigmanet® 2013 - all rights reserved